传播国学经典 养育华夏儿女
go
诗经

诗经带拼音:国风·卫风·氓

作者:佚名诗经[挑错/完善]

guó fēng · wèi fēng · méng

国风·卫风·

méng zhī chī chī , bào bù mào sī ;

氓之蚩蚩,抱布贸丝;

fēi lái mào sī , lái jí wǒ móu 。

匪来贸丝,来即我谋。

sòng zǐ shè qí , zhì yú dùn qiū ;

送子涉淇,至于顿丘;

fēi wǒ qiān qī , zǐ wú liáng méi ;

匪我愆期,子无良媒;

qiāng zǐ wú nù , qiū yǐ wéi qī 。

将子无怒,秋以为期。

chéng bǐ guǐ yuán , yǐ wàng fù guān ;

乘彼垝垣,以望复关;

bú jiàn fù guān , qì tì lián lián 。

不见复关,泣涕涟涟。

jì jiàn fù guān , zài xiào zài yán 。

既见复关,载笑载言。

ěr bǔ ěr shì , tǐ wú jiù yán ;

尔卜尔筮,体无咎言;

yǐ ěr jū lái , yǐ wǒ huì qiān 。

以尔车来,以我贿迁。

sāng zhī wèi luò , qí yè wò ruò 。

桑之未落,其叶沃若。

xū jiē jiū xī ! wú shí sāng shèn !

于嗟鸠兮!无食桑葚!

xū jiē nǚ xī ! wú yǔ shì dān !

于嗟女兮!无与士耽!

shì zhī dān xī , yóu kě tuō yě ;

士之耽兮,犹可说也;

nǚ zhī dān xī , bù kě tuō yě 。

女之耽兮,不可说也。

sāng zhī luò yǐ , qí huáng ér yǔn ;

桑之落矣,其黄而陨;

zì wǒ cú ěr , sān suì shí pín 。

自我徂尔,三岁食贫。

qí shuǐ shāng shāng , jiàn jū wéi cháng 。

淇水汤汤,渐车帷裳。

nǚ yě bù shuǎng , shì èr qí xíng ;

女也不爽,士贰其行;

shì yě wǎng jí , èr sān qí dé 。

士也罔极,二三其德。

sān suì wéi fù , mí shì láo yǐ !

三岁为妇,靡室劳矣!

sù xīng yè mèi , mí yǒu zhāo yǐ !

夙兴夜寐,靡有朝矣!

yán jì suì yǐ , zhì yú bào yǐ !

言既遂矣,至于暴矣!

xiōng dì bú zhì , xì qí xiào yǐ !

兄弟不知,咥其笑矣!

jìng yán sī zhī , gōng zì dào yǐ !

静言思之,躬自悼矣!

jí ěr xié lǎo , lǎo shǐ wǒ yuàn ;

及尔偕老,老使我怨;

qí zé yǒu àn , xí zé yǒu pàn 。

淇则有岸,隰则有泮。

zǒng jiǎo zhī yàn , yán xiào yàn yàn 。

总角之宴,言笑晏晏。

xìn shì dàn dàn , bù sī qí fǎn 。

信誓旦旦,不思其反。

fǎn shì bù sī , yì yǐ yān zāi !

反是不思,亦已焉哉!

解释翻译
[挑错/完善]

憨厚农家小伙子,怀抱布匹来换丝。其实不是真换丝,找个机会谈婚事。送郎送过淇水西,到了顿丘情依依。不是我愿误佳期,你无媒人失礼仪。望郎休要发脾气,秋天到了来迎娶。

爬上那垛破土墙,遥向复关凝神望。复关远在云雾中,不见情郎泪千行。情郎即从复关来,又说又笑喜洋洋。你去卜卦求神仙,没有凶兆心欢畅。赶着你的车子来,为我搬运好嫁妆。

桑树叶子未落时,缀满枝头绿萋萋。嘘嘘那些斑鸠儿,别把桑葚吃嘴里。哎呀年轻姑娘们,别对男人情依依。男人若是恋上你,要丢便丢太容易。女人若是恋男子,要想解脱难挣离。

桑树叶子落下了,枯黄憔悴任飘摇。自从嫁到你家来,三年穷苦受煎熬。淇水茫茫送我归,水溅车帷湿又潮。我做妻子没差错,是你男人太奸刁。反覆无常没准则,变心缺德耍花招。

婚后三年守妇道,繁重家务不辞劳。起早睡晚不嫌苦,忙里忙外非一朝。谁知家业已成后,渐渐对我施凶暴。兄弟不知我处境,个个见我哈哈笑。静下心来细细想,独自伤神泪暗抛。

当年发誓偕白头,如今未老心先忧。淇水滔滔终有岸,沼泽虽宽有尽头。回想少时多欢乐,谈笑之间露温柔。海誓山盟犹在耳,哪料反目竞成仇。莫再回想背盟事,既已终结便罢休!

译文二

那个忠厚老实的人,拿着布匹来换蚕丝。其实并不是真的来换蚕丝, 而是到我这里来商量婚事的。送你渡过淇水,直送到顿丘。不是我故意拖延时间,而是你没有好媒人呀。请你不要生气,就把秋天订为我们的婚期吧。

登上那倒塌的土墙,遥望那复关。没有看见复关,我的眼泪簌簌地掉下来。终于看见了复关,我就有说有笑。你用龟板、蓍草占卦,没有不吉利的预兆。你用车来接我,我带上财物嫁给你。

桑树没有落叶的时候,它的叶子新鲜润泽。唉,斑鸠呀,不要贪吃桑葚!唉,姑娘啊,不要同男子沉溺于爱情!男子沉溺在爱情中,还可以脱身。女子沉溺在爱情中,就无法脱身了!

桑树落叶的时候,它的叶子枯黄,纷纷掉落下来。自从我嫁到你家,多年来一直过着贫苦的生活。淇水波涛滚滚,水花打湿了车上的布幔。女子没有什么过错,但男子的行为却前后不一致了。男子的爱情没有定准,他的感情一变再变。

多年来做你的妻子,家中的劳苦活儿没有不干的。早起晚对我凶狠起来我的见弟不了解(我的处境),急角之,没有

一天不是这样的。(你的心愿)已经满足了,就逐渐对我凶狠起来。我的兄弟不了解(我的处境),都讥笑我啊。静下来想想,只能独自悲伤。

原想与你白头到老,但(现在)白头到老的心愿让我怨恨。淇水再宽总有个岸,低湿的洼地再大也有个边。回想少年时一起愉快地玩耍,尽情地说笑。誓言真挚诚恳,没有想到你会变心。你违背誓言,不念旧情,那就算了吧!

赏析

《卫风·氓》是一首上古民间歌谣,以一个女子之口,率真地述说了其情变经历和深切体验,是一帧情爱卷的鲜活写照,也为后人留下了当时风俗民情的宝贵资料。诗中男女双方的矛盾冲突,从一个侧面反映了当时进步势力与反动势力的斗争。这一斗争所显示出来的思想,不管在当时还是在以后,都有鼓舞人们反抗恶势力、追求自由的进步意义。

这是一首夹杂抒情的叙事诗,将一个情爱故事表现得真切自然。诗中女子情深意笃,爱得坦荡,爱得热烈。即便婚后之怨,也是用心专深的折射。真真好一个善解人意、勤劳聪慧、果敢率真、通情明义的鲜明形象。在婚前,她怀着对氓炽热的深情,勇敢地冲破了礼法的束缚,毅然和氓同居,这在当时来说,是一件难能可贵的事。按理说,婚后的生活应该是和睦美好的。但事与愿违,她却被氓当牛马般使用,甚至被打被弃。原因就是当时妇女在社会上和家庭中都没有地位,而只是的丈夫的附庸。这种政治、经济的不平等决定了男女在婚姻关系上的不平等,使氓得以随心所欲地玩弄、虐待妇女而不受制裁,有抛弃妻子解除婚约的权利。“始乱终弃”四字,正可概括氓对女子的罪恶行为。因此她虽曾勇敢地冲破过封建的桎梏,但她的命运,终于同那些在父母之命、媒妁之言压束下逆来顺受的妇女命运,很不幸地异途同归了。“士之耽兮,犹可说也;女之耽也,不可说也!”诗人满腔愤懑地控诉了这社会的不平,使这诗的思想意义更加深化。诗中女主人公的惨痛经历,可说是阶级社会中千千万万受压迫受损害的妇女命运的缩影,故能博得后世读者的共鸣。

诗中虽以抒情为主,所叙的故事也还不够完整细致,但它已将女主人公的遭遇、命运,比较真实地反映出来,抒情叙事融为一体,时而夹以慨叹式的议论。就这些方面说,这首诗已初步具备中国式的叙事诗的某些特征。

《卫风·氓》这首诗的结构,是和它的故事情节与作者叙述时激昂波动的情绪相适应的。全诗六章,每章十句,但并不像《诗经》其他各篇采用复沓的形式,而是依照人物命运发展的顺序,自然地加以抒写。它以赋为主,兼用比兴。赋以叙事,兴以抒情,比在于加强叙事和抒情的色彩。

开头一、二章,《诗集传》云:“赋也。”具体描写男子向女主人公求婚以至结婚的过程。那是在一次集市上,一个男子以买丝为名,向女主人公吐露爱情,一会儿嬉皮笑脸,一会儿又发脾气,可谓软硬兼施。可是这位单纯的女子看不透他的本质,说是必须有人来说媒,最后将婚期订在秋天。从此以后,女子朝思暮想,“乘彼垝垣,以望复关”,望不到男子所住的复关,便泪流不止;既见复关,就像见到所恋之人,不禁眉开眼笑。她还打卦占卜,预测婚事的吉凶。及至男方派车前来迎娶,她就带着全部的财物,嫁了过去。这两章叙事真切,历历可见,而诗人作为一个纯情少女的自我形象,也刻画得栩栩如生。方玉润评这一段云:“不见则忧,既见则喜,夫情之所不容已者,女殆痴于情者耳。”(《诗经原始》)一个“痴”字,点出了此女钟情之深。

朱熹《诗集传》谓第三章“比而兴也”,第四章“兴也”,也就是说这两章以抒情为主,诗中皆以桑树起兴,从诗人的年轻貌美写到体衰色减,同时揭示了男子对她从热爱到厌弃的经过。“桑之未落,其叶沃若”,以桑叶之润泽有光,比喻女子的容颜亮丽。“桑之落矣,其黄而陨”,以桑叶的枯黄飘落,比喻女子的憔悴和被弃。“于嗟鸠兮,无食桑葚;于嗟女兮,无与士耽”,则以“戒鸠无食桑葚以兴下句戒女无与士耽也”(《诗集传》)。桑葚是甜的,鸠多食则易致醉;爱情是美好的,人多迷恋则易上当受骗。男人沉溺于爱情犹可解脱。女子一旦堕入爱河,则无法挣离。这是多么沉痛的语言!从桑叶青青到桑叶黄落,不仅显示了女子年龄的由盛到衰,而且暗示了时光的推移。“自我徂尔,三岁食贫”,一般以为女子嫁过去三年,但另有一种解释:“三岁,多年。按‘三’是虚数,言其多,不是实指三年。”(程俊英《诗经译注》)实际上是说女子嫁过去好几年,夫妻关系渐渐不和,终至破裂。女子不得已又坐着车子,渡过淇水,回到娘家。她反覆考虑,自己并无一点差错,而是那个男子“二三其德”。在这里女子以反省的口气回顾了婚后的生活,找寻被遗弃的原因,结果得到了一条教训:在以男子为中心的社会里,只有痴心女子负心汉。

诗之五章用赋的手法叙述被弃前后的处境,前六句承上章“自我徂尔,三岁食贫”,补叙多年为妇的苦楚,她起早睡晚,辛勤劳作,一旦日子好过一些,丈夫便变得暴戾残酷。这个“暴”字可使人想像到丈夫的狰狞面目,以及女主人公被虐待的情景。后四句写她回到娘家以后受到兄弟们的冷笑。《诗集传》释此段云:“盖淫奔从人,不为兄弟所齿,故其见弃而归,亦不为兄弟所恤,理固有必然者,亦何所归咎哉,但自痛悼而已。”说女主人公“淫奔”,固不足取;但其他的话可以帮助读者理解她当时所受到的精神压力和由此而产生的内心矛盾。

第六章赋兼比兴,在抒情中叙事,当初他们相恋时,有说有笑;男子则“信誓旦旦”,表示白头偕老。可是他还未老时就产生怨恨,而且无法挽回。这里用了两个比喻:浩浩汤汤的淇水,总有堤岸;广阔连绵的沼泽,也有边际。言外之意是:“我的痛苦为什么竟没有到头的时候?”《诗集传》指出“此则兴也”,其实它是比中有兴。诗人运用这两个比喻,强烈地抒发了一腔怨愤,诉说了弃妇无边无际的痛苦。为了摆脱这些痛苦,她下决心与那男子割断感情上的联系:“反是不思,亦已焉哉!”从此后不再希望他回心转意,算了,算了。然而她果真能做到吗?方玉润认为:“虽然口纵言已,心岂能忘?”(《诗经原始》)从这女子一贯钟情的性格来看,她对男子不可能在感情上一刀两断,这就是今天常说的悲剧性格。

这首诗所写的婚姻悲剧,反映了当时社会普遍存在的情与礼的矛盾与夫权对妇女的压迫。古礼认为女子嫁人,须有父母之命,媒妁之言。如果“不待父母之命,媒妁之言,钻穴隙相窥,逾墙相从,则父母国人皆贱之”(《孟子·滕文公》下)。这位女子开始时是在集市上与一平民一见钟情、私订终身的,后来又乘垝垣相望,显然与礼有悖,终遭丈夫的休弃,兄弟的讥讽。她对爱情的热烈追求与旧礼教产生直接的冲突,因而导致了婚姻悲剧的发生。在几千年的封建社会中,这是具有典型意义的。

如上所述,这首诗所写的故事虽不够细腻完整,但已讲清了基本事实,展示了主人公的命运,有人认为它已具有戏剧因素,不为无见。戏剧的主要因素是在矛盾冲突中刻画主要人物的性格,这一点此诗业已具备。尤为可贵的是在展示女主人公悲剧命运的同时,诗人以浓墨重彩,描写了深挚而复杂的感情,或喜或悲,或爱或恨,从而塑造出这是一个有血有肉、有鲜明个性的悲剧人物形象。

此诗充分运用了赋比兴交替使用的手法,时时注意情与景的结合,它首先展示了古代集市贸易的一个侧面,以后显示了古代嫁娶的简单礼俗。特别是将一条淇水作为背景贯穿全诗,显示了构思的严密与巧妙。如“送子涉淇,至於顿丘”,写相恋时的依依不舍;“淇水汤汤,渐车帷裳”,写被弃後再涉淇水返回娘家的情景;“淇则有岸,隰则有泮”,则以生活中所经历的印象最深的场景兴起内心的感情。同是一条淇水,随著主人公前后处境的不同,表现了悲喜不同的心境,真是情以物迁,情与景会,极为巧妙。

注释出处
[请记住我们 国学梦 www.guoxuemeng.com]
 1. 氓:《说文》:“氓,民也。”本义为外来的百姓,这里指自彼来此之民,男子之代称。蚩(chī)蚩:通“嗤嗤”,笑嘻嘻的样子。一说憨厚、老实的样子。
 2. 贸:交易。抱布贸丝是以物易物。
 3. “匪来”二句:那人并非真来买丝,是找我商量事情来了。所商量的事情就是结婚。匪(fēi),通“非”。即,走近,靠近。谋,商量。
 4. 淇:卫国河名,今河南淇河。
 5. 顿丘:卫地名,在淇水之南。一说泛指土丘。
 6. 愆(qiān):过失,过错,这里指延误。
 7. 将(qiāng):愿,请。无:通“毋”,不要。
 8. 乘:登上。垝(guǐ)垣(yuán):倒塌的墙壁。垝,倒塌。垣,墙壁。
 9. 复关:卫国地名,指“氓”所居之地。一说指回来的车,“关”为车厢板。一说“复”是关名。
 10. 涕:眼泪。涟涟:涕泪下流貌。
 11. 载(zài):动词词头,助词,无义。
 12. 尔卜尔筮(shì):烧灼龟甲的裂纹以判吉凶,叫做“卜”。用蓍草占卦叫做“筮”。
 13. 体:指龟兆和卦兆,即卜筮的结果。无咎(jiù)言:就是无凶卦。咎,不吉利,灾祸。
 14. 贿:财物,指嫁妆,妆奁。
 15. 沃若:犹“沃然”,像水浸润过一样有光泽。
 16. 于(xū):通“吁”,本义为表示惊怪、不然、感慨等,此处与嗟皆表感慨。鸠:斑鸠。传说斑鸠吃桑葚过多会醉。
 17. 耽(dān):迷恋,沉溺,贪乐太甚。
 18. 说:通“脱”,解脱。
 19. 陨(yǔn):坠落,掉下。这里用黄叶落下比喻女子年老色衰。黄:变黄。
 20. 徂(cú)尔:嫁到你家。徂,往。
 21. 食贫:过贫穷的生活。
 22. 汤(shāng)汤:水势浩大的样子。
 23. 渐(jiān):浸湿。帷(wéi)裳(cháng):车旁的布幔。
 24. 爽:差错,过失。
 25. 贰:有二心。这里指爱情不专一。
 26. 罔:无,没有;极:标准,准则。
 27. 二三其德:在品德上三心二意,言行为前后不一致。
 28. 靡室劳矣:言所有的家庭劳作一身担负无余。靡,无。室劳,家务劳动。
 29. 夙:早。兴:起来。
 30. 言:语助词,无义。既遂:愿望既然已经实现。
 31. 咥(xì):笑的样子。
 32. 静言思之:静下心来好好地想一想。言,音节助词,无实义。
 33. 躬自悼矣:自身独自伤心。躬,自身;悼,伤心。
 34. 偕老:相伴到老。
 35. 老:年老。
 36. 隰(xí):低湿的地方;当作“湿”,水名,就是漯河,黄河的支流,流经卫国境内。泮(pàn):通“畔”水边,边岸。
 37. 总角:古代男女未成年时把头发扎成丫髻,称总角。这里指代少年时代。宴:快乐。
 38. 晏晏:欢乐,和悦的样子。
 39. 旦旦:诚恳的样子。
 40. 不思其反:不曾想过会违背誓言。反,即“返”字。
 41. 反是不思:违反这些。是,指示代词,指代誓言。这是重复上句的意思,变换句法为的是和下句叶韵。
 42. 已:了结,终止。焉哉:语气词连用,加强语气,表示感叹。末句等于说,撇开算了罢!
诗经,叙事,闺怨,民谣,国风,卫风
阅读全文
《诗经带拼音:国风·卫风·氓》相关阅读
猜您喜欢
国学推荐
唐诗三百首古诗词鉴赏大全古诗三百首大全宋词三百首先秦诗人古诗词考题古诗十九首两汉诗人小学生必背古诗70首小学古诗大全魏晋诗人小学文言文大全南北朝诗人小学生必背古诗80首初中古诗大全隋代诗人初中文言文大全唐代诗人楚辞乐府

诗经带拼音:国风·卫风·氓原文解释翻译

国学梦手机版

Copyright © 2016-2023 国学梦 M.GuoXueMeng.Com

桂ICP备2021001830号